Category Archives: Diệt mối tận gốc

Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Phòng mối ngay khi bắt đầu xây dựng sẽ ít tốn kém, dễ thực hiện và hiệu quả cao. Vì trong trường hợp này, ta có thể chủ động áp dụng những biện pháp kỹ thuật tốt  cho công trình. Mặt khác, khi đã phát hiện thấy mối thì một số cấu kiện gỗ hoặc […]

0903 27 27 87
(KS Chương)