Hồ sơ năng lực

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CÔNG BỐ: CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI – KHỬ TRÙNG MIỀN TRUNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN BẰNG CHẾ PHẨM

            Nội dung công bố theo đường link: http://syt.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=6db28cdc-139e-40ba-ac79-bf83ec778a2b.

                  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CHỐNG MỐI                    

 

.