Thuốc Chloramin B sát khuẩn khử trùng chống Covid

           Thuốc Chloramin B dùng sát khuẩn- khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid-19 THUỐC SÁT KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH  Chloramin B được biết đến là hoá chất với mục đích sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Đặc điểm của Chloramin B là bột có màu trắng, hoà tan được […]

0903 27 27 87
(KS Chương)